Όλοι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι η πρόσβαση κ η χρήση της υπόκειται στους παρακάτω όρους και συνθήκες και σε κάθε ισχύοντα νόμο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της KRD. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της KRD και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της KRD ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την  KRD ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.krd.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της KRD ή/και του www.krd.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.krd.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της KRD δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η KRD δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.krd.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.krd.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της KRD δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η KRD δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων ή την αξιοπιστία από τις συμβουλές, απόψεις, δηλώσεις ή άλλου είδους πληροφορίες αναγράφονται ή διανέμονται μέσα από την ιστοσελίδα. Αποδέχεσθε ότι η λήψη αυτών των συμβουλών, απόψεων, δηλώσεων ή πληροφοριών γίνεται με τη δική σας ευθύνη. Η KRD διατηρεί το δικαίωμα, στη δική της ευχέρεια, να διορθώσει πιθανά λάθη ή ελλείψεις σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας. H  KRD μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αλλαγή στην ιστοσελίδα, στις πληροφορίες, προϊόντα, προγράμματα, υπηρεσίες ή τιμές που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, χωρίς προειδοποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE

Η παρενόχληση με οποιοδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων των email και του chat , με άσεμνες και προσβλητικές λέξεις απαγορεύεται αυστηρά.

Η μίμηση άλλων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων υπαλλήλων της KRD, του διαχειριστή της ιστοσελίδας, ή σαν αντιπρόσωπος άλλων μελλών ή επισκεπτών της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά.

Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε, διανέμετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσιοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας περιεχόμενο το οποίο είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή απειλητικό. Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ύβρις, παρανομίες ή οποιεσδήποτε άλλες κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να παροτρύνουν κάποια εγκληματική ενέργεια, παραβίαση των δικαιωμάτων οποιασδήποτε πλευράς καθώς και οποιασδήποτε κίνησης που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύονται.

Δεν επιτρέπετε να ανεβάζετε διαφημίσεις ή να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να προσεγγίζετε  άτομα ώστε να γίνουν μέλη σε άλλες διαδικτυακές εμπορικές εταιρείες ή οργανισμούς.

Η KRD δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις πληροφορίες και τις δημοσιεύσεις που δημιουργήθηκαν από τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και δεν είναι για κανένα λόγο υπεύθυνη για αυτές.
Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι δίνοντας σας την ευκαιρία να βλέπετε, να διανέμετε και να αναπαράγετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, η  KRD λειτουργεί σαν παθητικός μεταδότης για τέτοιου είδους πληροφορίες και δεν λαμβάνει καμία ευθύνη  για το περιεχόμενο και τις ενέργειες που γίνονται στην ιστοσελίδα. Παρ’ όλα αυτά η KRD διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να αφαιρεί  πληροφορίες και δημοσιεύσεις  οι οποίες κρίνονται δυσφημιστικές, άσεμνες, δόλιες, παραπλανητικές, που μπορούν να εξαπατήσουν, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικά σήματα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την KRD, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες και τους προμηθευτές, από οποιαδήποτε απώλεια, έξοδα και  καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της λογικής δικηγορικής αμοιβής που προκύπτει από την παραβίαση αυτών των όρων και συνθηκών καθώς και από ενέργειες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ( συμπεριλαμβανομένων λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας) οι οποίες έγιναν από εσάς ή από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας.

LINKS

Σε μια προσπάθεια να παρέχουμε αυξημένες αξίες στους επισκέπτες μας, η  KRD μπορεί  να επιλέξει διάφορες άλλες ιστοσελίδες ώστε να συνδέονται μέσω Link με την δική της. Όμως αυτές οι τρίτες ιστοσελίδες που συνδέονται με την ιστοσελίδα της KRD δεν δέχονται έλεγχο και έχουν ξεχωριστή πολιτική προστασίας και προσωπικών δεδομένων από αυτή της KRD.
Η KRD δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα αυτών των ιστοσελίδων  καθώς και για τα δεδομένα και το περιεχόμενο τους.
Αυτές οι συνδεόμενες ιστοσελίδες υπάρχουν μόνο για την εξυπηρέτηση σας και γι’ αυτό αναλαμβάνετε οποιοδήποτε ρίσκο σχετίζεται με την χρήση τους.
Παρ’ όλα αυτά η KRD προσπαθεί να προστατέψει την εγκυρότητα αυτής της ιστοσελίδας  και των συνδέσεων (links) που υπάρχουν σε αυτή και γι’ αυτό τον λόγο ζητά πληροφορίες όχι μόνο για την δική της ιστοσελίδα αλλά και των συνδεόμενων (ακόμα και αν κάποιες δεν λειτουργούν).

 

ONE ONE TWO ΜΟΝ.ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800477744

ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ: ΣΟΥΛΙΟΥ 12, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17342

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 124620601000

Product added to wishlist

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βέλτιστη λειτουργίατης ιστοσελίδας μας,
για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων,
για την ανάλυσητης επισκεψιμότητάς της κ.λπ.

Επίσης, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβάζονται στους συνεργάτες
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεων καιανάλυσης.

Διαβάστε την Πολιτική Cookies εδώ.